Hoogovengasleiding DN3200 geconserveerd

Eind juni zijn door STAALWERK bv de werkzaamheden gestart om een deel van de hoogovengasleiding DN3200 staalbouwkundig te renoveren en te conserveren. De gasleiding wordt gebruikt om hoogovengas vanaf Hoogoven 6 en 7 te transporteren naar de NUON-centrale in Velsen-Noord. Het gas wordt vervolgens gebruikt om elektriciteit mee op te wekken. Mede dankzij corrosie en vuilophoping zijn er dunne plekken in de wanden van de leiding ontstaan en moet deze worden opgeknapt om weer stabiel te kunnen functioneren.

Het gedeelte van de leiding waar aan gewerkt wordt, loopt onder andere over een drukke doorlopende weg. Het werk wordt daarom vanaf een grote steiger uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een mobiele kraan om materialen aan en af te kunnen voeren. Op verschillende gedeeltes van de leiding zijn wanddiktemetingen verricht. Op plekken waar de wanddikte te klein is, worden dubbelingplaten aangebracht. De laswerkzaamheden worden conform het ISO 3834-2 certificaat uitgevoerd en vervolgens gecontroleerd door middel van niet-destructief onderzoek (NDO). Ook is er een deel van een stikstofleiding vervangen. Hierbij zijn de gemaakte lassen gecontroleerd met behulp van röntgenfoto’s.

Naast het nalopen en verbeteren van de wanddikte van de hoogovengasleiding moesten er ook overtollige steunen, een bordes, een trap en een aantal uit bedrijf zijnde leidingen worden verwijderd. Eén van de te verwijderen leidingen bevatte asbest. Tijdens de voorbereidingen heeft er een asbestinventarisatie plaatsgevonden waarbij dit geconstateerd werd. Het asbest is gesaneerd conform de geldende wet- en regelgeving.

De staalbouwkundige werkzaamheden aan de hoogovengasleiding DN3200 zijn gereed. Verwacht wordt dat rond oktober de volledige oplevering zal volgen. Met de verbeteringen aan de leiding wordt weer een stabiele procesvoering gegarandeerd.

Bekijk vorig project: