FSB-installatie

In de Direct Sheet Plant van Tata Steel in IJmuiden staat een walsinstallatie. Voor de eindwalsen staat de FSB-installatie (Finishing Mill Scale Breaker). Deze installatie verwijdert de oxidehuid van een plak staal door middel van water onder hoge druk. STAALWERK bv heeft ten behoeve van het onderhoud het basisframe en diverse installaties hiervan vernieuwd.

De FSB is gedemonteerd van de walsstraat en getransporteerd naar de revisiehal van STAALWERK bv. Diverse installaties van de FSB plus het basisframe zijn nieuw gefabriceerd en samengebouwd. Tevens zijn er verschillende componenten waaronder de waterkeervoorzieningen die onderdeel zijn van de FSB volledig gereviseerd.

De demontage-, revisie- en montagewerkzaamheden zijn door STAALWERK bv in volcontinudienst uitgevoerd.

Bekijk volgend project: