Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Om deze reden heeft Staalwerk haar privacyverklaring vernieuwd om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Bekijk de nieuwe privacyverklaring.

Bent u niet op de hoogte van de nieuwe AVG-wet? Lees hier meer informatie.